کمترین: 
2475.3
بیشترین: 
2475.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.3
زمان: 
6/15 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 15 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 2475.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":2475.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398