کمترین: 
12803.9
بیشترین: 
12803.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12803.9
زمان: 
6/15 09:10
قیمت بات تایلند امروز 15 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 12803.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":12803.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398