کمترین: 
1012.8
بیشترین: 
1012.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1012.8
زمان: 
6/15 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1012.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":1012.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398