کمترین: 
3052.1
بیشترین: 
3052.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3052.1
زمان: 
6/15 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3052.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":3052.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398