کمترین: 
3409.4
بیشترین: 
3409.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3409.4
زمان: 
6/15 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3409.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":3409.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398