کمترین: 
352.1
بیشترین: 
352.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.1
زمان: 
6/15 09:10
قیمت دینار عراق امروز 15 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 352.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":352.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399