کمترین: 
10922.7
بیشترین: 
10922.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.7
زمان: 
6/15 09:10
قیمت ریال عمان امروز 15 شهریور 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 10922.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":10922.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398