کمترین: 
1153.8
بیشترین: 
1153.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.8
زمان: 
6/15 09:10
قیمت ریال قطر امروز 15 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1153.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":1153.8}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399