کمترین: 
13863.6
بیشترین: 
13863.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13863.6
زمان: 
6/15 09:10
قیمت دینار کویت امروز 15 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 13863.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":13863.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398