کمترین: 
500.1
بیشترین: 
500.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
500.1
زمان: 
6/15 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 15 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 500.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":500.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398