کمترین: 
463.9
بیشترین: 
463.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
463.9
زمان: 
6/15 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 15 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 463.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":463.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398