کمترین: 
4329.7
بیشترین: 
4329.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4329.7
زمان: 
6/15 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 4329.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":4329.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398