کمترین: 
3187.6
بیشترین: 
3187.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3187.6
زمان: 
6/15 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 15 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 شهریور 1397 , 3187.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":3187.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399