کمترین: 
635.6
بیشترین: 
635.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
635.6
زمان: 
6/15 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 15 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 635.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":635.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398