کمترین: 
5424.3
بیشترین: 
5424.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5424.3
زمان: 
6/15 09:10
قیمت پوند امروز 15 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 15 شهریور 1397 , 5424.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":5424.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398