کمترین: 
4888
بیشترین: 
4888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4888
زمان: 
6/15 09:10
قیمت یورو امروز 15 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 15 شهریور 1397 , 4888 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 09:10","price":4888}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398