کمترین: 
1196.26
بیشترین: 
1199.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1198.65
زمان: 
6/15 08:30
قیمت اونس طلا امروز 15 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 15 شهریور 1397 , 1198.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 02:00","price":1196.26},{"date":"1397/06/15 02:30","price":1196.76},{"date":"1397/06/15 03:00","price":1196.93},{"date":"1397/06/15 03:30","price":1196.99},{"date":"1397/06/15 05:00","price":1199.47},{"date":"1397/06/15 05:30","price":1199.60},{"date":"1397/06/15 08:00","price":1199.51},{"date":"1397/06/15 08:30","price":1198.65}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398