کمترین: 
225.5
بیشترین: 
247.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
226.76
زمان: 
6/15 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 15 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 15 شهریور 1397 , 226.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 02:00","price":247.67},{"date":"1397/06/15 05:00","price":232.93},{"date":"1397/06/15 08:00","price":230.47},{"date":"1397/06/15 11:00","price":225.5},{"date":"1397/06/15 14:00","price":230.08},{"date":"1397/06/15 17:00","price":228.2},{"date":"1397/06/15 20:00","price":229.75},{"date":"1397/06/15 23:00","price":226.76}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399