کمترین: 
6392.4
بیشترین: 
6968.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6395.2
زمان: 
6/15 23:00
قیمت بیت کوین امروز 15 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 15 شهریور 1397 , 6395.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/15 02:00","price":6968.9},{"date":"1397/06/15 05:00","price":6709.2},{"date":"1397/06/15 08:00","price":6445.2},{"date":"1397/06/15 11:00","price":6392.4},{"date":"1397/06/15 14:00","price":6425.1},{"date":"1397/06/15 17:00","price":6403.9},{"date":"1397/06/15 20:00","price":6464},{"date":"1397/06/15 23:00","price":6395.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398