کمترین: 
4201000
بیشترین: 
4251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4201000
زمان: 
6/14 16:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 14 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 4201000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 12:36","price":4251000},{"date":"1397/06/14 16:24","price":4201000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398