کمترین: 
1163000
بیشترین: 
1203000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1173000
زمان: 
6/14 17:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 14 شهریور 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1173000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 12:00","price":1163000},{"date":"1397/06/14 12:12","price":1173000},{"date":"1397/06/14 14:18","price":1203000},{"date":"1397/06/14 17:00","price":1173000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398