کمترین: 
2214000
بیشترین: 
2304000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2214000
زمان: 
6/14 17:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 14 شهریور 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2214000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 12:00","price":2254000},{"date":"1397/06/14 13:18","price":2304000},{"date":"1397/06/14 14:00","price":2284000},{"date":"1397/06/14 14:18","price":2274000},{"date":"1397/06/14 16:06","price":2254000},{"date":"1397/06/14 17:00","price":2214000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398