کمترین: 
2210000
بیشترین: 
2300000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2210000
زمان: 
6/14 17:00
قیمت نیم سکه امروز 14 شهریور 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 2210000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 12:00","price":2250000},{"date":"1397/06/14 13:18","price":2300000},{"date":"1397/06/14 14:00","price":2280000},{"date":"1397/06/14 14:18","price":2270000},{"date":"1397/06/14 16:06","price":2250000},{"date":"1397/06/14 17:00","price":2210000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398