کمترین: 
27
بیشترین: 
29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
28
زمان: 
6/14 18:20
قیمت درام ارمنستان امروز 14 شهریور 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 11:20","price":27},{"date":"1397/06/14 12:00","price":28},{"date":"1397/06/14 12:50","price":29},{"date":"1397/06/14 14:00","price":28},{"date":"1397/06/14 15:50","price":27},{"date":"1397/06/14 17:30","price":29},{"date":"1397/06/14 18:20","price":28}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398