کمترین: 
26
بیشترین: 
28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26
زمان: 
6/14 18:20
قیمت لیر سوریه امروز 14 شهریور 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 11:20","price":27},{"date":"1397/06/14 12:10","price":28},{"date":"1397/06/14 15:10","price":27},{"date":"1397/06/14 18:20","price":26}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398