کمترین: 
190
بیشترین: 
208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
191
زمان: 
6/14 21:20
قیمت روپیه هند امروز 14 شهریور 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 11:00","price":190},{"date":"1397/06/14 11:10","price":191},{"date":"1397/06/14 11:20","price":197},{"date":"1397/06/14 11:30","price":198},{"date":"1397/06/14 11:50","price":197},{"date":"1397/06/14 12:00","price":199},{"date":"1397/06/14 12:10","price":201},{"date":"1397/06/14 12:20","price":202},{"date":"1397/06/14 12:30","price":201},{"date":"1397/06/14 12:50","price":207},{"date":"1397/06/14 13:00","price":208},{"date":"1397/06/14 13:10","price":206},{"date":"1397/06/14 13:30","price":207},{"date":"1397/06/14 13:50","price":205},{"date":"1397/06/14 14:00","price":203},{"date":"1397/06/14 14:30","price":204},{"date":"1397/06/14 15:10","price":200},{"date":"1397/06/14 15:20","price":198},{"date":"1397/06/14 15:30","price":201},{"date":"1397/06/14 15:50","price":198},{"date":"1397/06/14 16:10","price":197},{"date":"1397/06/14 16:30","price":196},{"date":"1397/06/14 16:50","price":194},{"date":"1397/06/14 17:10","price":196},{"date":"1397/06/14 17:20","price":198},{"date":"1397/06/14 17:30","price":199},{"date":"1397/06/14 18:00","price":197},{"date":"1397/06/14 18:10","price":198},{"date":"1397/06/14 18:20","price":194},{"date":"1397/06/14 18:30","price":193},{"date":"1397/06/14 18:50","price":191},{"date":"1397/06/14 19:00","price":192},{"date":"1397/06/14 19:20","price":194},{"date":"1397/06/14 19:30","price":193},{"date":"1397/06/14 20:10","price":192},{"date":"1397/06/14 20:30","price":193},{"date":"1397/06/14 21:00","price":191},{"date":"1397/06/14 21:10","price":192},{"date":"1397/06/14 21:20","price":191}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399