کمترین: 
417
بیشترین: 
456
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
418
زمان: 
6/14 21:10
قیمت بات تایلند امروز 14 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":418},{"date":"1397/06/14 11:00","price":417},{"date":"1397/06/14 11:10","price":418},{"date":"1397/06/14 11:20","price":431},{"date":"1397/06/14 11:30","price":434},{"date":"1397/06/14 11:50","price":433},{"date":"1397/06/14 12:00","price":436},{"date":"1397/06/14 12:10","price":439},{"date":"1397/06/14 12:20","price":442},{"date":"1397/06/14 12:30","price":439},{"date":"1397/06/14 12:50","price":454},{"date":"1397/06/14 13:00","price":456},{"date":"1397/06/14 13:10","price":452},{"date":"1397/06/14 13:30","price":454},{"date":"1397/06/14 13:50","price":450},{"date":"1397/06/14 14:00","price":446},{"date":"1397/06/14 14:10","price":444},{"date":"1397/06/14 14:30","price":447},{"date":"1397/06/14 15:10","price":438},{"date":"1397/06/14 15:20","price":435},{"date":"1397/06/14 15:30","price":440},{"date":"1397/06/14 15:50","price":434},{"date":"1397/06/14 16:10","price":432},{"date":"1397/06/14 16:30","price":429},{"date":"1397/06/14 16:50","price":424},{"date":"1397/06/14 17:00","price":423},{"date":"1397/06/14 17:10","price":429},{"date":"1397/06/14 17:20","price":433},{"date":"1397/06/14 17:30","price":434},{"date":"1397/06/14 17:50","price":436},{"date":"1397/06/14 18:00","price":431},{"date":"1397/06/14 18:20","price":424},{"date":"1397/06/14 18:30","price":421},{"date":"1397/06/14 18:50","price":418},{"date":"1397/06/14 19:00","price":419},{"date":"1397/06/14 19:10","price":421},{"date":"1397/06/14 19:20","price":424},{"date":"1397/06/14 19:30","price":423},{"date":"1397/06/14 19:50","price":422},{"date":"1397/06/14 20:00","price":421},{"date":"1397/06/14 20:10","price":420},{"date":"1397/06/14 20:20","price":421},{"date":"1397/06/14 20:30","price":422},{"date":"1397/06/14 20:50","price":421},{"date":"1397/06/14 21:00","price":419},{"date":"1397/06/14 21:10","price":418}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398