کمترین: 
109
بیشترین: 
119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110
زمان: 
6/14 20:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":110},{"date":"1397/06/14 11:10","price":109},{"date":"1397/06/14 11:20","price":113},{"date":"1397/06/14 11:30","price":114},{"date":"1397/06/14 12:10","price":116},{"date":"1397/06/14 12:30","price":115},{"date":"1397/06/14 12:50","price":119},{"date":"1397/06/14 13:50","price":118},{"date":"1397/06/14 14:00","price":117},{"date":"1397/06/14 15:10","price":115},{"date":"1397/06/14 15:20","price":114},{"date":"1397/06/14 15:30","price":115},{"date":"1397/06/14 15:50","price":114},{"date":"1397/06/14 16:10","price":113},{"date":"1397/06/14 16:50","price":111},{"date":"1397/06/14 17:10","price":113},{"date":"1397/06/14 17:20","price":114},{"date":"1397/06/14 18:00","price":113},{"date":"1397/06/14 18:20","price":111},{"date":"1397/06/14 18:50","price":110},{"date":"1397/06/14 19:20","price":111},{"date":"1397/06/14 20:00","price":110},{"date":"1397/06/14 20:30","price":111},{"date":"1397/06/14 20:50","price":110}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398