کمترین: 
13150
بیشترین: 
14450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900
زمان: 
6/14 20:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 14 شهریور 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 13900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:20","price":13350},{"date":"1397/06/14 12:00","price":14200},{"date":"1397/06/14 12:10","price":14350},{"date":"1397/06/14 12:20","price":14450},{"date":"1397/06/14 12:30","price":14300},{"date":"1397/06/14 12:50","price":14350},{"date":"1397/06/14 13:00","price":14400},{"date":"1397/06/14 13:10","price":14350},{"date":"1397/06/14 13:20","price":14300},{"date":"1397/06/14 13:50","price":14050},{"date":"1397/06/14 14:00","price":14000},{"date":"1397/06/14 14:30","price":13850},{"date":"1397/06/14 14:50","price":14000},{"date":"1397/06/14 15:10","price":13700},{"date":"1397/06/14 15:30","price":13820},{"date":"1397/06/14 15:50","price":13650},{"date":"1397/06/14 16:00","price":13500},{"date":"1397/06/14 16:30","price":13550},{"date":"1397/06/14 16:50","price":13350},{"date":"1397/06/14 17:10","price":13150},{"date":"1397/06/14 17:20","price":13350},{"date":"1397/06/14 17:30","price":13550},{"date":"1397/06/14 18:50","price":13700},{"date":"1397/06/14 19:30","price":13750},{"date":"1397/06/14 19:50","price":13800},{"date":"1397/06/14 20:10","price":13830},{"date":"1397/06/14 20:20","price":13850},{"date":"1397/06/14 20:50","price":13900}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398