کمترین: 
137714
بیشترین: 
138019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
137714.0
زمان: 
6/14 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 14 شهریور 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 137714.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 10:10","price":138019.0},{"date":"1397/06/14 11:00","price":137778.0},{"date":"1397/06/14 14:00","price":137714.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398