کمترین: 
12803.7
بیشترین: 
12803.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12803.7
زمان: 
6/14 09:10
قیمت بات تایلند امروز 14 شهریور 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 12803.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":12803.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398