کمترین: 
1013.6
بیشترین: 
1013.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1013.6
زمان: 
6/14 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 14 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1013.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":1013.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398