کمترین: 
3388.4
بیشترین: 
3388.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3388.4
زمان: 
6/14 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 14 شهریور 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3388.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":3388.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398