کمترین: 
352.3
بیشترین: 
352.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.3
زمان: 
6/14 09:10
قیمت دینار عراق امروز 14 شهریور 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 352.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":352.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398