کمترین: 
501.2
بیشترین: 
501.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
501.2
زمان: 
6/14 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 14 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 501.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":501.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398