کمترین: 
462.7
بیشترین: 
462.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
462.7
زمان: 
6/14 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 14 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 462.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":462.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398