کمترین: 
57.1
بیشترین: 
57.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.1
زمان: 
6/14 09:10
قیمت افغانی امروز 14 شهریور 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 57.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":57.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398