کمترین: 
4313.3
بیشترین: 
4313.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4313.3
زمان: 
6/14 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 14 شهریور 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 4313.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":4313.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398