کمترین: 
3188.1
بیشترین: 
3188.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3188.1
زمان: 
6/14 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 14 شهریور 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3188.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":3188.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398