کمترین: 
3765.4
بیشترین: 
3765.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3765.4
زمان: 
6/14 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 14 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 3765.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":3765.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398