کمترین: 
614.3
بیشترین: 
614.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
614.3
زمان: 
6/14 09:10
قیمت یوان چین امروز 14 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 614.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":614.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398