کمترین: 
629.4
بیشترین: 
629.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
629.4
زمان: 
6/14 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 14 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 629.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":629.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398