کمترین: 
5401.9
بیشترین: 
5401.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5401.9
زمان: 
6/14 09:10
قیمت پوند امروز 14 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 14 شهریور 1397 , 5401.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":5401.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398