کمترین: 
4870.7
بیشترین: 
4870.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4870.7
زمان: 
6/14 09:10
قیمت یورو امروز 14 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 14 شهریور 1397 , 4870.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 09:10","price":4870.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398