کمترین: 
245.42
بیشترین: 
286.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
245.42
زمان: 
6/14 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 شهریور 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 شهریور 1397 , 245.42 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 02:00","price":286.36},{"date":"1397/06/14 05:00","price":285.43},{"date":"1397/06/14 08:00","price":286.59},{"date":"1397/06/14 10:30","price":284.48},{"date":"1397/06/14 11:00","price":285.5},{"date":"1397/06/14 12:00","price":284.21},{"date":"1397/06/14 14:00","price":284},{"date":"1397/06/14 17:00","price":259},{"date":"1397/06/14 20:00","price":259.56},{"date":"1397/06/14 23:00","price":245.42}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398