کمترین: 
6950
بیشترین: 
7385.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6950
زمان: 
6/14 23:00
قیمت بیت کوین امروز 14 شهریور 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 14 شهریور 1397 , 6950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 02:00","price":7355.1},{"date":"1397/06/14 05:00","price":7366},{"date":"1397/06/14 08:00","price":7365},{"date":"1397/06/14 10:30","price":7368.6},{"date":"1397/06/14 11:00","price":7369.4},{"date":"1397/06/14 12:00","price":7365.4},{"date":"1397/06/14 14:00","price":7385.3},{"date":"1397/06/14 17:00","price":7000},{"date":"1397/06/14 20:00","price":7033.6},{"date":"1397/06/14 23:00","price":6950}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398