کمترین: 
1191.51
بیشترین: 
1194.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1193.63
زمان: 
6/14 10:30
قیمت اونس طلا امروز 14 شهریور 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 14 شهریور 1397 , 1193.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/14 02:00","price":1191.62},{"date":"1397/06/14 02:30","price":1191.51},{"date":"1397/06/14 05:00","price":1191.83},{"date":"1397/06/14 05:30","price":1191.51},{"date":"1397/06/14 08:00","price":1194.53},{"date":"1397/06/14 08:30","price":1193.28},{"date":"1397/06/14 10:30","price":1193.63}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398