کمترین: 
20.17
بیشترین: 
20.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.17
زمان: 
6/13 18:08
قیمت ذغال سنگ امروز 13 شهریور 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 20.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 18:08","price":20.17}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398