کمترین: 
75.77
بیشترین: 
75.77
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.77
زمان: 
6/13 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 13 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 75.77 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 18:08","price":75.77}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398