کمترین: 
4201000
بیشترین: 
4251000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4201000
زمان: 
6/13 19:42
قیمت سکه بهار آزادی امروز 13 شهریور 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 13 شهریور 1397 , 4201000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/13 12:06","price":4201000},{"date":"1397/06/13 15:12","price":4251000},{"date":"1397/06/13 19:12","price":4231000},{"date":"1397/06/13 19:42","price":4201000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398